మైదా చేగొడీలు/బిస్కట్లు Home made cracklers

chegodilu

మైదా చేగొడీలు/బిస్కట్లు

సాయంత్రం పిల్లలు ఇంటికి రాగానే పెట్టడానికి కమ్మగా ఉంటాయి. ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే వారం రొజులు ఇబ్బంది ఉందదు. చేయడం కూడా తేలికే. మరి చెసి విధానం చూసేద్దామా.

కావలసినవి:
మైదా పావు కిలో
నూనె లేదా నెయ్యి అర కప్పు
జీలకర్ర రెండు చెంచాలు
ఉప్పు కారం తగినంత
నీరు కలుపుకొవడానికి కావల్సినంత

నూనె వేపుకొవడానికి తగినంత

తయారీ విధానం:
ముందుగా నూనె/నెయ్యి వేడి చేసి మైదా పిండిలొ పోసుకొవాలి.
తర్వాత అందులొ జీలకర్రా, ఉప్పు, కారం వేసుకొని బాగా కలపాలి.
ఇప్పుడు నీరు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ చపాతి పిండి లాగ కలుపుకోవాలి.

చేగొడిలు చేసుకొవాలంటె:
చిన్న చిన్న గుండుల్లాగా పిండి ని తీస్కుంటు వాటిని పాములాగ చేస్కుంటూ చెగొడిలాగ చుట్టుకొవాలి. వాటిని నూనెలొ బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వెయించుకొవాలి.తీసి పేపర్ మీద వెస్కుంటే అదనంగా ఉన్న నూనె యెమైనా ఉంటే పీల్చేసుకుంటుంది.

బిస్కట్లు చేసుకొవాలంటే:
పిండి ని చపాతి ముద్దంత తీస్కుని చపాతి లాగ వొత్తుకొని చాకుతో నిలువుగా, తరువాత అడ్డంగా కోసుకొవాలి.డైమండ్ ఆకారం వస్తుంది కదా వాటిని పైన చెప్పినట్టె నూనెలొ వేపుకొవాలి.

పిల్లలకు నచ్చేట్టు:
చిన్న చిన్న పిండి ముద్దల్ని తీస్కుని పాములాగా చేత్తొ చెస్కుని వాటిని అక్షరాల ఆకరంలొ చెస్కుని వెయించుకొవచ్చు.

అదన్నమాట అంత మీ స్రుజన మీద ఆధారపడివుంది అంతే! మీరు యేవైనా కొత్తగా చేసి ఉంటే మాతో పంచుకోవడం మరవకండి.. 🙂

Follow us at facebook

 

Maida Biscuits:

They will stay for up to one week and will be very handy if there are children in home.

 

Ingredients:

Maida/ All purpose flour: 1/4kg

Oil/ghee:  half cup

Oil for deep fry

cumin seeds- 2 tbsp

salt and chilli powder as per taste

 

Procedure:

Heat half cup oil.ghee and pour into maida.

Add cumin, salt, chilli powder and mix thoroughly.

Now slowly add water and mix till a dough is formed.

Take small pebbles of dough and roll like a snake and make small circular pieces.

Alternately you can even roll it like a roti or chapati, and cut it into diamond shapes or any other shapes you wish.

Fry these pieces in oil and place them over tissue paper for a while.

They will stay fresh for a week and will be very crunchy!!

Follow us at facebook

 

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s