పోపు ఆరోగ్య రహస్యం మరియు మెళకువలు Secrets of Tempering the Andhra way!

telugu vantillu
పోపు ఆరోగ్య రహస్యం మరియు మెళకువలు

మన తెలుగు వంటలకి పోపు తప్పనిసరి. ఈ మధ్య కొంతమంది నూనె తగ్గిద్దాం అని పొపు వెయ్యట్లెదు చారుల్లో కూరల్లో పప్పులో వగైరా…

మన పెద్ద వాళ్ళు చెప్పినదాంత్లొ ఎన్నొ అరోగ్య సూత్రాలు ఉంటాయి కదండి. మరి అవేంటొ తెల్సుకుందామా
సాధారణంగా ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండు మిరపకాయలు, పచ్చి సెనగ పప్పు, మినపప్పు, ఇంగువ ఉంటయి మన పోపుల పెట్టెలో . వీటిని వాడటం వలన మనకు జీర్ణ ప్రక్రియ మెరుగుపడి మన జీవక్రియ(మెటబొలిక్ రేట్) వెగవంతమవుతుంది. దాంతో మనం త్వరగా బరువు తగ్గే ఆస్కారం ఉంటుంది.

మీరు బరువు తగ్గాలి అనుకుంటె నూనె మీకు ఇబ్బంది ఐతే నూనె మార్చి చూడండి. పొపుకి కొబ్బరి నూనె లెదా ఒలివ్ నూనె వాడండి దాంతొ మీరు త్వరగా బరువు కూడా తగ్గుతారు. చెడు కొలెస్ట్రొల్ కూడా అదుపులొ ఉంటుంది.కొబ్బరినూనే అని భయపడకండి ఒక్క సారి వేసి చూడండి ఆ వాసన ఎంత కమ్మగా వుంటుందో!

ఏమంటారు ఎంతైనా పొపు వెస్తేనె కదా ఆ సువసనా ఆ రుచి !!

పోపు వేసేటప్పుదు ముందు ఆవాలు వెయ్యాలి. ఆవాలకి యెడు పొరలుంటాయి అంతారు. అందుకే ముందు ఆవాలు వెసి అవి చిటపటలాడాక జీలకర్ర, పచ్చి సెనగపప్పు, మెంతులు వెయాలి. అవి చిటపటలడాక పొయ్యి కట్టెసి కరివెపాకు ఇంగువ వెయ్యండి. అప్పుదు చూడండి యెంత కమ్మగా వాసన వస్తుందొ!

ఈ సారి పొపు వెసెటప్పుదు ఈ మెళకువలు గుర్తుంచుకుంటారు కదూ!

Follow us on facebook

Traditional south Indian style of seasoning contains heating oil(generally sunflower or ground nut oil) and adding spices like mustard, cumin, fenugreek along with some cereals like chana dal and tur dal. Some people love to add asafoetida and curry leaves too..

All these spices increase the metabolic rate and helps in losing fat faster. If one is concerned about oil used, they may also switch to coconut oil or olive oil for seasoning which are health friendly. In any means, adding seasoning gives special flavor and smell to any south Indian recipe!

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

4 thoughts on “పోపు ఆరోగ్య రహస్యం మరియు మెళకువలు Secrets of Tempering the Andhra way!”

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s