అరటికాయ వేపుడు/ Raw banana fry

అరటికాయ వేపుడు

అరటికాయ వేపుడు తెలియని వారు ఉండరు. కానీ కొన్ని సార్లు కూర మెత్త్గా గుజ్జు లాగా అయిపోతుంది. కొంచెం శ్రద్ధగా చేస్తే మంచి వేపుడు తయారు చేసుకొవచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దామా..

ara

కావలసినవి:
అరటికాయలు రెండు
నూనె 4 స్పూన్లు
ఉప్పు కారం తగినంత
తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి
వండే విధానం:

మొదట బాణలి లొ నూనె పోసి వేడి చెయ్యాలి. కూర మెత్తగా అవ్వకూడదంటె నూనె వేడి అవుతున్నప్పుడే అర చెంచా ఉప్పు వేసి చిటపట లాడె వరకూ అగాలి తర్వాత ఉల్లి పాయ ముక్కలు వెసి రెండు నిముషాలు వేపాక అరటికతయ ముక్కలు కూడా వెయాలి. బాగ కలిపి రెండు నిముషాలు ఉంచాలి. తర్వాత మెల్ల మెల్లగా వేపుతూ ఉండాలి. ముక్క మగ్గాక ఉప్పు వేసి తిప్పి, కారం వెసి వేయించుకొవాలి. రెండు నిముషాలు ఆగి మంట కట్టెస్తె కరకర లాడె అరటికాయ వేపుడు సిద్ధం.

సూచనలు:
1. కూర మెత్తగా అవ్వకూడదు అనుకుంటే కూర చేసేటప్పుదు మూత పెట్టకూడదు.
2. ఉల్లిపాయ లేకుండా కూడ కేవలం అరటికయలతొ కూడ చెస్కోవచ్చు.
3. వెల్లుల్లి ఇష్టపడె వారు ఆఖర్న కారం వెసెప్పుడు మూడు పాయలు వెల్లుల్లి దంచ్చి వేస్కొవచ్చు.వాసన రుచి చాలా బావుంటాయి.
4. పొద్దుతిరుగుడు నూనె బదులు కొబ్బరి నూనె, లెక ఒలివ్ నూనె కూడ వెస్కొవచ్చు. ఆరొగ్యానికి ఇంకా మంచిది.
5. అరటికాయ చెక్కు తీసి ఉప్పు కలిపిన నీటిలొకి తరుక్కుంటె ముక్క నల్లబడకుండా వుంటుంది.కూర చెసెప్పుదు నీరు వంపేసి బాగ విదిలించి నూనెలొ వెస్కొవాలి.

 

Raw banana fry:

Required:  

2 raw bananas

salt and chilli powder as per taste

oil four spoons

Procedure:

Heat oil in a pan.To prevent curry from turning very soft and mash , add half spoon salt while the oil is being heated. Let it heat for a minute and add chopped onions and fry till light brown. Later add pieces of raw banana and combine till all the pieces are coated with oil. Keep mixing at an interval of three minutes till the pieces turn little soft. Add salt and chilly powder and mix properly. put off the flame after two minutes. Crispy plantain curry is ready!!

Note:

1. Don’t cover the pan with lid while frying. Covering makes the curry very soft and it may not be crispy.

2. Onions may be avoided if desired and only banana can be used.

3. Garlic may also be added if desired. Just mash two pieces of garlic and add when you are adding chilly powder.

4. Use coconut oil or olive oil, instead of sunflower oil, if you want better health benefits .

5. Peel and Chop the raw banana into a bowl of water with a spoon of salt added into it to prevent them from turning black.

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s