పొట్లకాయ కూర/ Snake Gourd Curry

Snake Gourd curry
Snake Gourd curry

పొట్లకాయ కూర

పొట్లకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది.ముఖ్యంగా పేషంట్లకి, పిల్లలకి, బాలింతలకి చాల మంచిది. చేయడం కూడ సులువే..

కావలసినవి:
పొట్లకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు
పోపు దినుసులు
నూనె రెండు చెంచాలు
ఉప్పు తగినంత
పసుపు చిటికెడు

విధానం:
ముందుగా పొట్లకాయని వుడికించుకొని నీరు వార్చి పక్కన పెట్టుకొవాలి.
ఒక బాణలి లొ నూనె వేసి పోపు వేసుకోవాలి. పోపు చిటపటలాదాక వుడికించుకుని పక్కన వుంచిన పొట్లకాయ ముక్కలు వేసుకొవాలి. బాగా కలిపి రెండు నిమిషాలు అయ్యాక ఉప్పు పసుపు వెసుకోవాలి. మూడు నిమిషాలు అయ్యాక పొయ్యి కట్టేసి కూరని వేడి వేడి అన్నం లొ వడ్డించుకుంటే చాల బాగుంటుంది.

సూచన:
1. పోపు లొ రెండు ఎండుమిరపకాయలు వెసుకుంటే కూరకి కారం వేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు. పొట్లకాయ కూర కి కారం బాగోదు.
2. నేతితో లేదా కొబ్బరినూనెతో పోపు వెసుకుంటే ఇంక బాగుంటుంది.

 

Snake gourd clears the blood stream and is very good for patients and breast feeding moms.

  • Snake gourd pieces (cut, boiled and drained)- 1 cup
  • Turmeric 1 pinch
  • salt to taste
  • oil one spoon
  • seasoning

Heat a pan, put the oil, do the seasoning and add the boiled pieces of snake gourd. Mix thoroughly. Wait for two minutes.

Add salt and turmeric mix again and put off flame after two more minutes.

Healthy and tasty snake gourd curry is ready.

Tip:

While seasoning, use coconut oil or ghee for enhanced taste. Use red chillies in seasoning and avoid red chilly powder while preparing this curry.

 

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s