ఫిల్టర్ కాఫీ Filter Coffee Andhra Style

ఫిల్టర్ కాఫీ

Filter coffee
Filter coffee

తెలవారగానే మనకు మొదట కనపడాల్సింది కాఫీ కప్పే కదండీ. ఎన్ని ఇన్స్టంట్ కాఫీ పౌడెర్లు ఉన్నా ఫిల్టర్ కాఫీ రుచికి ఏవీ సాటి రావు ఏమంటారు…ఫిల్టెర్ కాఫీ తయారు చెయడమెలాగొ చుద్దాం..

కావల్సినవి:

కాఫీ ఫిల్టర్

నీరు ఒక గ్లాసు

కాఫీ పొడి 3 చెంచాలు

పాలు అర గ్లాసు

పంచదార ఒకటి లేదా రెండు స్పూన్లు రుచికి తగ్గట్టుగా

తయారి విధానం:

కాఫీ ఫిల్టర్ పైన భాగం లొ చిల్లుల స్టాండు తీసి పైన అడుగు భాగం చిల్లులు ఉన్న అర లో మూడు స్పూన్లు కాఫీ పొడి వెసి చిల్లుల స్టాండ్ పెట్టాలి. ఒక గిన్నెలో గ్లాసు నీటిని తెర్లబెట్టాలి. తెర్లిన నీటిని ఆ చిల్లుల స్టాండ్ మీద పొయలి. మూత పెట్టేసి పావుగంట ఆగితే డికాషన్ కిందకు దిగుతుంది.

పాలు వెరే గిన్నెలొ కాగబెట్టుకొవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలొ అరకప్పు పాలు పొసి అందులోకి కొద్ది కొద్ది గా డెకాషన్ పొసుకుంతూ ఉండాలి. కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా కావలనుకునే వాళ్ళు కొంచెం యెక్కువా పొసుకొవచ్చు. ఒక స్పూన్ పంచదార వెసుకుని ఇంకొక గ్లాసు తీస్కుని అందులోకి బాగా కలుపుకొవలి . అంతె ఘుమఘుమలాడె వేడి వేడి ఫిల్టర్ కాఫీ కప్పు మీ చేతిలో!

Required :

Coffee filter

Coffee powder 3 spoons

Whole milk half cup

Sugar 1-2 spoons

water 1 cup

Procedure:

Open the lid of coffee filter and take out the stand in the upper compartment. Put 3 spoons of coffee powder over the holes of the upper compartment and over that place the stand. Boil water in a vessel and pour hot water over the stand of the coffee filter. Wait for 10 mins or till the decoction gets down.

In another vessel, add sugar, hot boiled milk and freshly brewed decoction and mix thoroughly by pouring into another glass for 3-5 times.

Serve into a coffee glass. Hot and fresh south Indian filter coffee is ready!

 

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s