టమాట రోటి పచ్చడి/5-minute Tomato Chutney recipe

టమాట రోటి పచ్చడి

tomatochutney
tomatochutney

ఐదు నిముషాల్లొ అయిపొయె పచ్చడి ఇది. అదిరిపొయే రుచి కూడా!

కావలసినవి:
టమాటాలు ఆరు
పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు
నూనె ఒక స్పూను
ఉప్పు తగినంత
కొత్తిమీర చిన్న కట్ట
కరివేపాకు మూడు రెబ్బలు

పద్ధతి:

బానలిలొ నూనె వెసి టమాటాలను, మిరపకాయలను 3 నిముషాలు మూత పెట్టకుందా వెయించాలి.

టమాట తొక్క వచ్చేస్తుంది. దాన్ని పట్టకారతో తీసేసేయాలి.
రోటిలొ ముందు సగం కొత్తిమీర, రెండు రెమ్మలు కరివేపాకు నూరుకోవాలి. తరువాత టమాటా ముక్కలు, మిరపకాయలు వెసి మెల్లగా నూరుకోవాలి. ఆఖరున ఉప్పు కలిపి నూరి, గిన్నెలోకి తీసుకుని పోపు వెయ్యండి. మిగతా కొత్తిమీర తరిగి పైన అలంకరించండి. కారంగా పుల్లగా నోరూరించే టమాట పచ్చడి 5 నిముషాల్లొ సిద్ధం!

 

This recipe is very easily made and tastes awesome with the flavor of tomato and green chillies..you can use it as a dip for breads, puffs or with any other bread varieties!

  • 6 tomatoes(take small red juicy ones, don’t go for hybrid variety)
  • 4 green chillies
  • One spoon oil
  • salt to taste
  • Curry leaves handful
  • Coriander three spoons

Put oil in the pan. Fry tomatoes and chillies together for 3 minutes.

When the peel of tomatoes crack, remove them.Put off the flame.

Grind some curry leaves and little coriander first in a mixer.

Later add tomatoes and green chillies and salt and grind for quarter minute.

Take in a serving bowl and season it and garnish with coriander leaves.

Hot, spicy red tomato chutney is ready in five minutes!

Serve with hot rice or dosa or chapati or toasted bread or use as a pizza base coat!

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

One thought on “టమాట రోటి పచ్చడి/5-minute Tomato Chutney recipe”

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s