గోధుమ బిస్కట్లు/ Wheat cracklers for children

గోధుమ బిస్కట్లు

wheat bicuits
wheat biscuits

పిల్లలకి మంచి బలమైన ఆహారం.

కావలసినవి:
గోధుమ పిండి ఒక కప్పు
నీరు తగినంత
పంచదార పొడి రెండు చెంచాలు
నెయ్యి ఒక కప్పు

విధానం
ముందుగా గోధుమ పిండిని చపాతీ పిండిలాగ కలిపి అరగంట నానివ్వాలి.
తరువాత చపాతీలాగ వొత్తుకుని వాటిని మీకు నచ్చిన ఆకారాలలో కోసుకోవాలి.
బానలిలో నెయ్యి వెసి వేడి చెసి ఈ బిళ్ళలని వేసి వేయించుకోవాలి.
వేగాక గిన్నెలొకి తీసుకుని పంచదార పొడి జల్లుకుంటే సరిపోతుంది!
మూడు రోజులు నిలువ వుంటాయి.

 

Nutritious and delicious snack  for children!

Required:

Wheat powder: 1 cup

Sugar powder 2 spoons

Ghee 1 cup

Water as required

Procedure:

Make chapatis from wheat powder. Cut desired shapes out of chapati using cookie cutter. Fry these shapes in Ghee. Take them out in a bowl and  spray sugar powder on them while hot. They can be stored for two days.

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

One thought on “గోధుమ బిస్కట్లు/ Wheat cracklers for children”

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s