అరటిపండు అమృతం/ Banana delight- 5 minute healthy breakfast recipe

అరటిపండు అమృతం

పిల్లలు పొద్దున్నే టిఫిన్ తినట్లేదని బాధపడుతున్నారా? ఆఫీసుకి వెళ్ళే హడవుడిలొ మీకు టిఫిన్ చేసే టైం దొరకట్లేదా? ఈ అరటిపండు అమృతం చేస్కొని తాగెసేయండి. లంచ్ టైం వరకు కావలసిన శక్తి వస్తుంది. ఐదు నిముషాలలొ తయారు అయిపోతుంది కూడా.

banana delight
banana delight

కావలసినవి:
అరటిపండ్లు రెండు
తియ్యటి పెరుగు రెండు కప్పులు
తేనె 4 చెంచాలు
పంచదార 2 చెంచాలు
నీరు రెండు గ్లాసులు
ఇలాచి పొడి అర చెంచా

విధానం:
మిక్సీ లో నీరు తప్ప మిగతావన్ని వేసి బాగ కలిసే వరకు తిప్పండి. ఇప్పుడు నీరు పొసి మళ్ళీ తిప్పండి. గ్లాసుల్లోకి తీసుకుని అందివ్వండి. కావాలనుకుంటే పది నిముషాలు ఫ్రిడ్జ్ లో కూడా వుంచుకుని తాగవచ్చు. వొపిక ఉన్నవారు నానబెట్టిన బాదం పప్పు, కిస్మిస్, టూటీ ఫ్రూటీ కుడా వేసుకోవచ్చు. మంచి బలవర్ధకరమైన పానీయం ఇది! ఇది ఇద్దరికి సరిపొతుంది. ఇంకా యెక్కువ కావాలంటే తగిన విధంగా పాళ్ళు పెంచుకోండి!

 

A healthy and 5 minute breakfast recipe to boost your energy levels for the day ahead!

Required:

Bananas two

Whole Curd 2 cups

Honey 4 spoons

Sugar 2 spoons

Water 2 glasses

Cardamom powder half spoon

Method:

In a blender, blend all ingredients except water till very smooth. Add water and blend for a minute. Take in a serving glass and drink! You can also serve it chilled. Soaked almonds, raisins, cherries may also be added if desired. This portion serves two. Contains good protein and carbohydrates to start your day!

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s