గోధుమ పుట్నాల పాయసం /Milk dips for children

ఇంతకు ముందు గోధుమ బిస్కట్లు తయారు చేయడం చూసారు కదా. వాటితో పిల్లలకి మంచి బలవర్ధకరమైన పాయసం చెయడం చుద్దాం.

milk dips
milk dips

కావలసినవి:
కాచిన పాలు ఒక గ్లాసు
పుట్నాలు ఒక కప్పు
పంచదార అర కప్పు
తురిమిన పచ్చి కొబ్బరి పావు కప్పు
గోధుమ బిస్కట్లు గుప్పెడు

విధానం:
పుట్నాలు, పంచదార, పచ్చి కొబ్బరి తురుము మూడింటిని కలిపి మిక్సీ లో వేసి పొడి చేసుకొండి. ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో మరిగిన పాలు తీసుకుని, ఈ పొడిని వేసి బాగ కలిపి మూడు నిముషాలు పొయ్యి మీద పెట్టి వుడికించండి. ఇష్టమున్న వాళ్ళు ఒక చెంచా నేతిలో వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వెసుకోవచ్చు కూడా. ఇప్పుదు ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చి గోధుమ బిస్కట్లు వేసి కలిపి ఫ్రిజ్ లో పెట్టండి. చల్లరాక సెర్వ్ చెయ్యండి.

 

Here’s a different sweet recipe for kids and for special occasions!

Grind a cup of roasted dal, half cup sugar and half cup fresh grated coconut in a mixer. Keep aside.

Boil a big glass of milk in a pan. Add the above mixture and stir in and boil for three minutes. You may add a spoon of clarified butter and roasted dryfruits to enhance the flavor.

Switch off the flame. Let it cool. Add a handful of wheat cracklers to it. Mix well and put it in fridge. Serve chilled!

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s