గోంగూర పప్పు/ Kenaf dal

గోంగూర పప్పు

మనకు గోంగూర చాల విరివిగా దొరుకుతుంది కదా. దానితో పప్పు చేసుకుంటే చాల పుల్ల పుల్లగా బావుంటుంది.

gongura pappu

కావలసినవి :
పాలకూర పప్పుకి మల్లే అన్ని అంతే
చింతపండు అవసరం లేదు

విధానం:
పాలకూర పప్పు లాగానె కాకపోతే గోంగుర వుడికించేప్పుడు పప్పు, ఆకు కలిపి పెట్టకూడదు. కుక్కర్లో ఆకు విడి గా వుడికించుకోవాలి. లేదా ఇలా కింద చూపినట్టు చిన్న గిన్నెలో వేసి పెట్టచ్చు .

gongura 1

మిగతా అంతా పాలకూర పప్పు లాగానే. పోపులో కొద్దిగా మెంతులు యెక్కువ వెసుకున్నా బావుంటుంది.

మనకు గోంగూర చాల విరివిగా దొరుకుతుంది కదా. దానితో పప్పు చేసుకుంటే చాల పుల్ల పుల్లగా బావుంటుంది.

Kenaf leaves are found in Andhra in abundance. They are rich in iron content. A healthy dal recipe with these leaves.

 

Ingredients and method is same as that of spinach dal. Here tamarind is not required. Also while cooking kenaf leaves, it should not be combined with dal. It has to be cooked separately or you can do as I have shown in the pic above. Put them in a separate cup and pressure cook them. Remaining procedure is same as that for spinach dal. Don’t forget to serve hot after tempering!

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s