చామదుంపల వేపుడు/ Spicy Colacasia fry

చామదుంపల వేపుడు

చామదుంపల వేపుడు ఇష్టపడని వారు తక్కువనె చెప్పాలి…కర కర  చామదుంపల వేపుడు యెలా చేయాలొ చూద్దాం.

colacasia fry
colacasia fry

కావల్సినవి:
చామదుంపలు పావు కిలో
నూనె 5 స్పూన్లు
ఉప్పు తగినంత
కారం రెండు చెంచాలు
వెల్లుల్లి 6 పాయలు

విధానం:
చామదుంపల్ని నీటిలో బాగ కడగాలి. ఒక గిన్నెలో నీరు తీసుకుని వాటిని వుడికించుకొవాలి. కుక్కర్లో ఐతే మరీ మెత్తగ అయిపొతాయి చూసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా ఐతె బాగోదు. మూడు నిముషాల తరువాత ఒకసారి చూస్తు వుండండి. చేత్తోనో, చెంచాతోనో నొక్కితె కొoచెం లోపలికి వెల్తే చాలు.

వాటిని వేరే నీటిలోకి వెసుకుని తొక్క వొలిచి పక్కన పెట్టుకోండి. బానలిలో నూనె వేడి చేసి కొంచెం ఉప్పు వేయండి. అది చిటపటలాడాక చామదుంపలని కొన్ని కొన్ని గా వేస్తూ నూనె పట్టేలా కలుపుతూ వేయండి. అన్ని వేసేసాక మీడియం మంట పై వెయించండి. మూత పెట్టకండి.

నాలుగు నిముషాలు వేపాక ఉప్పు, కారం, దంచిన వెల్లుల్లి వేసి బాగ కలపండి. మల్లి రెండు నిముషాలు వెయించండి. మూత పెట్టద్దు. కలుపుతూ ఉండండి. కారం బాగ పట్టి వేగాక పొయ్యి కట్టేసి వేడి వేడిగా వడ్డించండి.

 

Stay in touch with us on FACEBOOK

Colacasia is one of the native crop of Indian subcontinent. Its roots and leaves are mainly used in many recipes all over India in various ways. Here’s an easy and spicy recipe with this root that goes well as starter and as a side dish with rice.

Required:

Colacasia roots: Quarter kilo

Oil 5 spoons

Salt to taste

Red chilly powder 2 spoons

Crushed raw Garlic 2 spoons

Procedure:

Select smaller and rounder ones for this recipe. Wash colacasia well. Boil them (not too smooth) to make them soft enough when you press with your finger. Preferably boil in an open pan without lid for five minutes.

Shift them into another bowl of normal water and peel them. Put them aside.

Heat oil in a pan, add little salt and wait for minute. Add slowly colacasia pieces and stir them well in the oil ensuring all the pieces are nicely coated.

Fry on medium heat for five minutes. Don’t put lid over the pan.

Add salt, chilly powder and crushed garlic and mix thoroughly.

Fry for two more minutes on little high flame.

Switch off the stove and serve hot as a starter or side dish for rice!

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s