సగ్గుబియ్యం దోశ/ Sago dosa/sago pancake

సగ్గుబియ్యం దోశ

సగ్గుబియ్యం దోశ పిల్లలు ఇష్టపడతారు. వేడి వేడిగా చాలా బావుంటుంది.

కావలసినవి:

Sago dosa
Saggubiyyam dosa

సగ్గుబియ్యం ఒక కప్పు
బియ్యం అర కప్పు
పచ్చిమిర్చి 2
అల్లం చిన్న ముక్క
ఉప్పు తగినంత

విధానం:
సగ్గుబియ్యం, బియ్యం కలిపి 6 గంటలు నానబెట్టండి. నీరు వంపేసి మిర్చి, అల్లం తో బాటు కలిపి పిండి పట్టండి. గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉప్పు వేసి నీళ్ళు కలుపుకోండి. ఈ పిండి పల్చగా ఉంటేనే బావుంటుంది. పెనం పై బయట నుండి లోపలికి (మైదా దోశెల్లగా) దోశెలుగా పొయ్యండి. రెండు వైపుల కాల్చి తీయండి.

Sago dosa/pancake is very different and liked by children very much.

Required:

Sago 1 cup

Rice 1/2 cup

Salt to taste

Ginger small piece

Green chillies 2

Oil to make pancake/dosa

Procedure:

Soak rice and sago together for 6 hours. Drain out the water and make into a fine paste in a grinder by adding ginger and chilies to it.

Take into a bowl, add salt and required water to make it into a thin batter. The batter should be thinner than usual pan cake batter.

Heat and grease a pan. Make dosas/pancakes by pouring batter from outer side towards the inner. Roast both sides. Serve hot with any chutney.

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

2 thoughts on “సగ్గుబియ్యం దోశ/ Sago dosa/sago pancake”

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s