బెల్లం సున్నుండలు/ Jaggery Sunnundalu

బెల్లం సున్నుండలు

సున్నుండలు మనకు తెలియనివి కావు. ఈ సారి బెల్లంతో చేసి చూడండి. పంచదార కన్నా బెల్లం ఆరోగ్యానికి యెంతో మంచిది.

bellam sunnundalu
bellam sunnundalu

కావలసినవి:
మినపప్పు ఒక కప్పు
బెల్లం తురుము ఒక కప్పు
నెయ్యి అర కప్పు

విధానం:
పొయ్యి వెలిగించి మినపప్పు ఒక బానలిలో తీసుకుని చిన్న మంటపై దోరగా కమ్మని వాసన వచ్చే వరకు వేయించండి.
కొంచెం రంగు మారి మంచి వాసన వస్తుంది అప్పుడు పొయ్యి కట్టేయండి. చల్లారనీయండి.

బెల్లం తురిమి లేదా కచ్చా పచ్చి గా దంచి ఉంచుకోండి.

మిక్సి గిన్నె తడి లేకుండా చూసుకుని మినపప్పు వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి. అందులొనే బెల్లం తురుము కూడ వేసి తిప్పండి. మినపప్పు, బెల్లం బాగ కలిసిపోతాయి.

ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి ఈ మిశ్రమాని తీసుకుని కరిగించిన గోరువెచ్చని నెయ్యి వేసి బాగ కలిపి సున్నుండలు చుట్టుకోండి.

తడి తగలకుండా వుంటే పది రోజులు నిలవ ఉంటాయి.

 

Jaggery Sunnundalu

Sunnundalu is the traditional recipe of Telugu people. Ususally they are made with sugar, but try with jaggery this time! They offer very good nutrients for breast feeding mothers and children who are weak.

Required:

Black gram/urad dal 1 cup

Jaggery 1 cup( You can use sugar also in the same measure in-case you don’t like/can’t find  jaggery)

Ghee/Clarified butter half cup

Procedure:

In a pan, fry black gram on medium heat till they change color into slight golden brown and nice aroma comes. Let them cool.

Crush jaggery into pieces. In a mixer, first make black gram into powder. Add crushed jaggery and make a homogeneous mixture of tur dal powder and jaggery by running mixer for a minute.

Take into a wide bowl. Add warm melted ghee and mix thoroughly. Make sunnundalu by taking a handful powder into your palms and make them into balls. Healthy jaggery sunnundalu are ready! They stay fresh for 10 days when stored in an air tight container.

Advertisements

Published by

swethadhaara

Educator, blogger, mom, home maker, travel buff and a constant learner!!

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s