డబల్ కా మీఠా/ Double ka meetha

డబల్ కా మీఠా

అందరికి తెలుసు ఇది. ఈ మధ్య పెళ్ళిళ్ళలో, ఫంక్షన్లలో సాధారణమయిపొయింది. హోటెల్స్ లో ఐతే రెండు స్లైసులు కనీసం వంద రూపాయలు పలుకుతోంది. ఇంట్లో కమ్మగా చేసుకోవచ్చు. చాల తక్కువధరకే ఇంటిల్లపాదీ తినొచ్చ్హు. మొత్తం పావు గంట పడుతుంది అంతే! ఎలా చెయాలో చూద్దామా..

Double ka meetha
Double ka meetha

కావల్సినవి:
బ్రెడ్ స్లైసులు 6
పంచదార రెండు స్పూన్లు
నెయ్యి మూడు స్పూన్లు
పాలు అర లీటరు
కండెన్సెడ్ పాలు ఒక కప్పు
నేతిలో వెయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం, పిస్తా,సార పప్పు స్పూను చొప్పున

పాకానికి:
పంచదార అర కప్పు
నీరు అర కప్పు
ఇలాచి ఒకటి దంచింది

విధానం:
ముందు లేత పంచదార పాకం పట్టండి. అర కప్పు పంచదారని అర కప్పు నీటిలో కరిగించి దంచిన ఇలాచీ వేసి లేత పాకం వచ్చె వరకు వుంచి చల్లారనివ్వండి.

అర లీటరు పాలు పావు లీటరు అయ్యే వరకు పొయ్యి మీద బెట్టి తిప్పుతూ కలబెట్టండి. అందులో కండెన్సెడ్ పాలు, రెండు స్పూన్ల పంచదారా పోసి బాగ కలిపి ఐదు నిముషాలు మరగబెట్టండి. ఆనక చల్లారనివ్వండి.

బ్రెడ్ అంచులు కోసి ముక్కోణంగా కత్తిరించండి. ఒక పెనం పై నెయ్యి వేసుకుంటూ వాతిని బంగారు రంగు వచ్చె వరకు రెందు వైపులా కాల్చి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి.

ఈ వేయించిన బ్రెడ్ ముక్కలని పంచదార పాకంలో ముంచి తీయండి. అల అన్నిటిని ముంచి ఒక బౌల్ లో సర్దండి. వాటిపై పాల మిశ్రమాన్ని పోయండి. నేతిలో వెయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తొ అలంకరించి అరగంట అయ్యాక వడ్డించండి. చల్లగా వుంటే ఇంక బాగుంటుంది.

Double kaa meetha is a famous sweet recipe in Hyderabad. It costs very high in restaurants, but can be made very easily at home. Takes around 15 minutes. Best served chilled!

Ingredients:

For sugar syrup: One cup sugar+One cup water+ one ground elachi

For bread: 2 spoons ghee/clarified butter+ 6 slices bread

For milk mix: 1/2 liter milk+2 spoons sugar(optional)+1 cup condensed milk

For garnishing: Dry fruits( Almonds, Cashews, Pista and raisins one spoon each roasted in  ghee)

Procedure:

Make sugar syrup of medium consistency.Dissolve 1 cup sugar in 1 cup water and elachi to it. Let the sugar melt and wait until the syrup thickens a little.Let it cool.

Remove the edges of bread. Cut into triangular shape. Apply ghee to each piece and on pan, roast the bread on both sides till light golden brown color. Keep it aside.

Boil 1/2 liter milk and keep stirring it till it reduces to half. Add condensed milk and sugar. Keep stirring for 5 minutes on low flame.

Dip bread crumbs in sugar syrup and arrange them in serving bowl. Pour milk mix on them so that all pieces are coated well. Garnish with ghee roasted dry fruits. Serve after half an hour.

 

Advertisements